MUP

U Srbiji formirano 111 specijalizovanih jedinica civilne zaštite

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas, povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite, da je Sektor za vanredne situacije do sada formirao 111 specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje.

Osnovnu obuku prošlo je 2.857 pripadnika koji su raspoređeni u specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara, spasavanje na vodi i pod vodom, pružanje prve pomoći, radiološko-hemijsko-biološku zaštitu, spasavanje iz ruševina i za zbrinjavanje ugroženih.

Civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanrednih situacija, koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.

Svetski dan civilne zaštite ima za cilj ukazivanje na vitalni značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća, katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da se oda priznanje za njihove napore, žrtve i podvige.

Međunarodna organizacija za civilnu odbranu, koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, ustanovila je na Generalnoj skupštini 1990. godine 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *