Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Ilustracija, foto: pixabay.com

SRBIJA – Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu. U toku jedne kalendarske godine podsticaj u stočarstvu za tov svinja može da se ostvari za najviše 5.000 grla tovnih svinja po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Ostvarivanje prava na podsticaje za tov grla se pokreće izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, posebno za svaku vrstu tovnih grla, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u roku određenom javnim pozivom za grla predata klanici ili izvezena od dana isteka roka za podnošenje zahteva po prethodnom javnom pozivu.

Izuzetno, zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po prvom javnom pozivu u 2023. godini, podnosi se za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju AP KiM od 1. jula 2022. godine.

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja i podnošenja elektronskog obrasca zahteva za ostvarivanje prava, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima zahteva, objavljuju se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Službeni glasnik RS“, br. 1104/2018, 3/2019-44, 139/2022).

Povezano

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *